Crkva Svetog Petra
          

          

          

          

          


Crkva Svetog Petra Apostola na Kamenskom počela se graditi 1934 godine a završila 1939 godine. Crkva je sagrađena od klesanog kemena (vaca). Kamensko spada u župu Svetog Duha u Tijarici. Župa Tijarica/Kamensko ima tri crkve: crkva Sv.Petra u Kamenskom,
crkva Sv.Duha u Tijarici na Tarabniku gdje je nekada bila stara crkva sagrađena oko 1750 godine od taraba (daske) po čemu je Tarabnik i dobio ime
te mala crkva (kapela) Sv.Nikole smještena je u Gornjoj Tijarici pokraj župne kuće i služi za svakodnevne potrebe župnika.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------